2010. február 27.

Idő

Időt kérek
Időt a teremtésre időt a pusztulásra
Időt a felnövésre
Időt az angyalok énekének tanulására
Időt a boldogságra

Időt ami ringat
Időt ami altat
Időt ami nem kéri el
az elmulasztott lehetőségek árát

Lehetetlenség