2009. december 14.

Ég

Éjjel élek benned félek
Máglyám ágyán érted égek
Sajgó sebet szívből ejtek
Vérem issza kínszerelmed

Vágyon élek benned égek
Könyörögve lelked kéred
Olvadt remény hússzerelem
Gyönyörmáglyán nincs kegyelem


Téged nézlek érted félek
Tűzruhádba rejtett lélek
Szénné dermedt díszes tetem
Elemésztett Féléletem

Látón nézlek fényből élek
Égben talál menedéket
Vágyak lángján vakult szemem
Füstfátylára festett szívem

Busa Péter - Égi tekintet